Boken Byggskiften

Boken Byggskiften producerades av SSBS i samverkan med Malmö Stad vid föreningens 100-årsjubileum.

Hör av dig om du vill ha ett exemplar!