Kontakt

Postadress
SSBS, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund
c/o Lotta Mellgård
Ynglingagatan 5f
217 74 Malmö

E-post info@ssbs.nu
Bankgiro 360-6126
Swish 1234999660
Organisationsnummer 846000-7621

Kansli
SSBS kansli hanterar hemsidan, anmälan till medlemsmöten, medlemsregister, adressändringar, inbetalningar, bokföring mm.

Styrelsen
Kontakta gärna någon i styrelsen om du har idéer, synpunkter eller vill engagera dig i föreningen.

Hör av dig!