Hedersledamöter och ständiga medlemmar

Samfundet kan efter enhälligt förslag från styrelsen utse hedersledamöter. Nedan listas personer som genom åren har utsetts till hedersledamöter (bokstavsordnade på efternamn).

Efter 50 år som medlem övergår medlemsskapet till ständig medlem.

Hedersledamöter Ständiga medlemmar Medlem sedan
Alvar Aalto, professor
Hans Asplund, professor
Nils Blanck, länsarkitekt
Britt Borgström, byggnadsingenjör
Erik Bülow-Hübe, stadsingenjör
August Ewe, arkitekt
Per Friberg, professor
Kurt Hultin, arkitekt
Curt Ivarsson, arkitekt
Harry Karlsson, byggmästare
Karl-Axel Källstrand, civilingenjör
Henning Larsen, arkitekt
Sven Lenart, arkitekt
Bertil Matson, arkitekt
Mats Matson, arkitekt
Percy Nilsson, byggmästare
Rune Nisses-Gagnér, civilingenjör
Eric-Sigfrid Persson, konstnär
Ilmar Reepalu, fd kommunalråd
Torsten Roos, arkitekt
Sten Samuelsson, professor
Carl-Axel Stoltz, stadsarkitekt
Salomon Sörensen, stadsarkitekt
Gustaf Winberg, lektor, arkitekt
Gabriel Winge, stadsplanechef
Gert Wingårdh, arkitekt
Hans Westman, arkitekt
Ernst Wehtje, tekn. dr
Kerstin Åkerwall, arkitekt
Christer Larsson, stadsarkitekt
Nils Hansson, ingenjör
Stig Svensson, projektledare
Sven Holmberg, byggnadsingenjör
Erik Månsson, arkitekt
Walter Bengtsson, civilingenjör
Bengt Hernsell, byggnadsingenjör
Jan Hellsten
Gösta Larsson, civilingenjör
Walter Kohl, landskapsarkitekt
Bengt J.E. Jacobsson, arkitekt
Bengt Gadén, ingenjör
Jan Danielsson, ingenjör
Kurt Antonsson, landskapsarkitekt
Hans-Erik Andersson, byggnadsingenjör
Per W Persson, arkitekt
Ulf Lassen, ingenjör
Sven-Börje Svensson, ingenjör
Göran Nordgren, byggnadsingenjör
Sölve Fredriksson, civilingenjör
Hans Pennlöv, ingenjör
Göran Sjölin, byggnadsingenjör
Göran Lidström, civilingenjör
Pål Olsson, arkitekt SAR/MSA
1951
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1967
1967
1967