Vad är SSBS?

SSBS – Södra Sveriges Byggtekniska Samfund – är en förening som främjar nätverkande mellan fackmän och intressenter inom byggbranschen. Bland medlemmarna finns arkitekter, ingenjörer, byggentreprenörer, materialleverantörer, myndighetspersoner med flera.

SSBS arbetar för att följa utvecklingen, främja byggnadskonsten samt skapa förståelse och kontakter mellan branschens olika aktörer. På medlemsmöten, ca 1 gång i månaden, träffas vi bland annat för att besöka nya byggnader, byggarbetsplatser och projekt, höra intressanta föredrag och knyta kontakter. Årligen genomförs även en kortare eller en längre studieresa.

SSBS startades 1907 och med dagens ca 500 medlemmar ger det en stabil grund och möjligheter för att redan i ett tidigt skede komma i kontakt med nya intressanta samhällsprojekt samt locka kunniga föreläsare till våra möten. Föreningen har sitt säte i Malmö och arbetar företrädesvis inom södra Sverige.

Är du nyfiken på vad som händer inom byggbranschen och vill knyta nya kontakter är SSBS nätverket för dig!

Välkommen som medlem!

SSBS Stadgar

SSBS Personuppgiftspolicy

SSBS Verksamhetsberättelse 2018

SSBS verksamhetsberättelse 2017

SSBS verksamhetsberättelse 2016

SSBS Verksamhetsberättelse 2015

SSBS Verksamhetsberättelse 2014

SSBS Verksamhetsberättelse 2013