SSBS är mitt viktigaste nätverk, säger Thomas Malmqvist

0

”Jag tycker att det är inspirerande i tillsammans med övriga styrelsen försöka hitta intressanta objekt och ämnen för våra medlemsmöten. Arbetet med och själva medlemsmötena innebär en utökad möjlighet till socialt nätverkande och till information och kunskap om aktuella ämnen.

Att vara medlem i SSBS är ett utmärkt sätt möta människor som på olika sätt genom sina olika bakgrunder och yrkesval har olika syn på ämnen inom byggsektorn och därigenom tillsammans kan brett belysa byggbranschen samt samhällsbyggandet.”

Det säger Thomas Malmqvist som bor med sin fru i en villa i Trelleborg, som de själva ritat och byggt, en lärorik, inspirerande och spännande upplevelse.

Thomas har varit medlem i SSBS i många år och ingår idag i styrelsen som vice ordförande. ”Det är på våra möten jag träffar mina kollegor i branschen och håller mig uppdaterad på vad som händer”.

Thomas har arbetat i branschen sedan 1979 då han efter lumpen började på Skånska Cementgjuteriet på Nordensköldsgatan här i Malmö.

”Den första tiden var jag på konstruktionsavdelningen och deltog bland annat i projekteringen av Grand Hotel i Tripoli, Libyen och sjukhusen i Tripoli och Bengazi. Det var intressanta år som bidrog till att jag 1981 började studera till arkitekt vid LTH samtidigt som jag jobbade.”

Sedan 1999 är Thomas delägare i mono arkitekter ab i Malmö, med rötter långt tillbaka i SSBS. Kontoret är fortsättningen på det kontor som Bertil Matsson och sedermera fd ordförande i SSBS, Mats Matsson drev och man är idag 12-14 stycken anställda, allt efter behov, en tät sammansättning av husarkitekter, byggingenjörer och inredningsarkitekter.

”Jag tycker att arkitektens roll i byggprocessen, som beställarens förlängda arm, är mycket intressant. Det är inspirerande att i tidiga skeden möta representanter för verksamheten som skall använda det som skall projekteras och byggas. Likafullt är det spännande att få ta del av förvaltares kunskaper och synpunkter på hur byggnader skall utformas för att bäst motsvara det långsiktiga ägandet. Processen när man sedermera har kontakter med medkonsulter och entreprenörer, och i grupp samarbetar för att nå gemensamma mål ser jag som en lika stor utmaning varje gång. Nya processer och nya människor som man får anpassa sig till och efter, och där man får dra sitt strå till stacken för att målet skall nås.”

thomas_hobby

Intressen utöver arbetet är arkitektur, samhällsbyggnad, design, musik, historia och då framför allt mellankrigstiden, resor och att bygga modeller av hus och annat i skala 1:87 som detaljeras och befolkas av modellmänniskor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *